Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 9886
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 833559
Katalogové číslo 62250
Název dokumentu Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření
Anglický název Evaluation of thermal strain by physiological measurements
Datum vydání 1.7.2001
Datum ukončení platnosti 1.10.2004
Datum účinnosti 1.8.2001
Věstník vydání (měs/rok) 7/01
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN ISO 9886 Norma je identická s ISO 9886:1992. Popisuje metody měření a interpretace následujících fyziologických parametrů: teploty tělesného jádra, teplot kůže, srdeční frekvence, ztráty tělesné hmotnosti. Volba měřených proměnných a použitých technik je v kompetenci osob odpovědných za zdraví zaměstnanců. Tyto osoby budou muset vzít v úvahu nejen povahu tepelných podmínek, ale také stupeň přijatelnosti těchto technik pro zúčastněné zaměstnance. Je třeba zdůraznit, že přímá měření na jednotlivých osobách je možné provádět jen za dvou podmínek: jestliže byla osoba plně informována o diskomfortu a možném riziku spojeném s měřící technikou a vyslovila svůj svobodný souhlas s takovým měřením; jestliže měření není pro vyšetřovanou osobu spojeno s rizikem, které je nepřijatelné z hlediska obecného nebo specifického etického kodexu. Definuje podmínky, které je nutno splnit pro zajištění přesnosti údajů získaných různými metodami. Informativní příloha A obsahuje porovnání fyziologických metod pro hodnocení tepelné zátěže. Měřící techniky (metody měření) jsou popsány v informativní příloze B. Mezní hodnoty fyziologických parametrů tepelné zátěže jsou obsaženy v informativní příloze C. ČSN ISO 9886 (83 3559) byla vydána v červnu 1996.