Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 11399
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 833550
Katalogové číslo 61312
Název dokumentu Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem
Anglický název Ergonomisc of the thermal environment - Principles and application of relevant International Standards
Datum vydání 1.3.2001
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2001
Věstník vydání (měs/rok) 3/01
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN ISO 11399 Norma obsahuje ISO 11399:1995. Cílem normy je poskytnout informace, které umožní správné, účinné a praktické používání mezinárodních norem, které se zabývají ergonomií tepelného prostředí. To zahrnuje: popis každé příslušné mezinárodní normy a navazující postup, jak mohou být tyto normy používány v ergonomickém hodnocení tepelného prostředí; popis základních zásad používaných v každé příslušné normě; popis základních zásad týkajících se ergonomie tepelného prostředí. Tato norma je určena pro použití mezinárodních norem, jejichž seznam je uveden v kapitole 2. (Poznámka: Z devíti citovaných norem pouze dvě nebyly do 1.10.1997 převedeny do soustavy ČSN.) Tyto normy se týkají tepelného prostředí a zahrnují celý rozsah zkoumaného prostředí. Informace uvedené v této normě nejsou vhodné pro stanovení tepelného prostředí. Pro tyto účely se má použít příslušná norma citovaná v kapitole 2. Normalizovány jsou zejména tyto kapitola: 3 - Ergonomie tepelného prostředí - Zásady, 4 - Používání příslušných mezinárodních norem zabývajících se tepelným prostředím, 5 - Popis mezinárodních norem, zabývajících se horkým prostředím, 6 - Popis mezinárodních norem, zabývajících se tepelně mírným prostředím, 7 - Popis mezinárodních norem, zabývajících se chladným prostředím, 8 - Popis mezinárodních norem, zabývajících se dotykem kůže s pevnými povrchy, (pouze tři řádky textu, odkazující na přílohu B), 9 - Popis doplňujících a návazných mezinárodních norem a 10 - Popis připravovaných mezinárodních norem. V příloze A (informativní) jsou rozvedeny stanovené zásady pro ergonomii tepelného prostředí, v příloze B (informativní) připravované mezinárodní normy z nichž první se týká dotyku kůže s pevnými povrchy. ČSN ISO 11094 (01 1670) byla vydána v srpnu 1997.