Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0540-4
Změna/oprava/svazek Z2
Třídicí znak 730540
Katalogové číslo 52604
Název dokumentu Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
Anglický název Thermal Protection of Buildings
Datum vydání 1.6.1998
Datum ukončení platnosti 1.7.2005
Datum účinnosti 1.7.1998
Věstník vydání (měs/rok) 6/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 0540-4 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na: část 1 "Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování", část 2 "Funkční požadavky", část 3 "Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování", část 4 "Výpočtové metody pro navrhování a ověřování". Tato čtvrtá část normy stanoví výpočtové metody pro navrhování a ověřování tepelné ochrany budov podle funkčních požadavků, daných v ČSN 73 0540-2. Je normalizováno šíření tepla a vlhkosti konstrukcí, tepelná stabilita místností a energetický požadavek na budovy. Za pozornost stojí přílohy A až P, které obsahují řadu konstant, tabulek a grafů k normalizovaným výpočtům. ČSN 73 0540-4 byla vydána v květnu 1994. Nahradila společně s ČSN 73 0540-1,-2,-3 ČSN 73 0540 z 4.3.1977, ČSN 73 0542 z 4.3.1977, ČSN 73 0544 z 11.7.1986, ČSN 73 0549 z 4.3.1977, ČSN 73 0560 z 2.5.1978 a ČSN 73 0565 z 2.5.1978.