Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15875-3
Zmìna/oprava/svazek A2
Tøídicí znak 646413
Katalogové èíslo 514862
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15875-3:2003/A22021
ISO 15875-3:2003/Amd.22021
Anotace ČSN EN ISO 15875-3 ČSN EN ISO 15875 část 3 je součástí systémové normy, která specifikuje požadavky na potrubní systémy vyrobené ze síťovaného polyethylenu (PE-X). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody bez ohledu, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vytápěcí systémy za provozních tlaků a teplot příslušných třídě použití. EN ISO 15875 část 3 specifikuje požadavky na tvarovky. Tato norma zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a třídy rozměrů tvarovek. Spolu s dalšími částmi se tato norma používá pro PE-X trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. Všeobecné požadavky a požadavky na materiály jsou uvedeny v části 1, požadavky na pro trubky jsou specifikovány v části 2, charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití (hlavně pro spoje) jsou uvedeny v části 5. Část 7 (CEN ISO/TS 15875-7:2003) obsahuje směrnici pro posuzování shody.