Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 129-1
Zmìna/oprava/svazek A1
Tøídicí znak 013130
Katalogové èíslo 513125
Název dokumentu Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Anglický název Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles
Datum vydání 01.09.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 129-1:2019/A12021
ISO 129-1:2018/Amd.12020
Anotace ČSN ISO 129-1 Norma ČSN ISO 129-1 stanovuje obecné zásady zobrazování kót, rozměrů a souvisících tolerancí, které se užívají na technických výkresech s 2D zobrazením ve všech oborech a odvětvích a lze je použít i ve 3D zobrazení. Všechna pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou vhodná pro jakýkoliv druh výkresu. Tento dokument zavádí pojmy indikátor vlastnosti, rozvinutá délka, vymezení, indikátor povrchu, specifická poznámka a textová instrukce. Tento dokument se nevztahuje na užívání tolerancí rozměrů a určení jejich významu. Zásady tolerování uvádí ISO 14405-1.