Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10216-5
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 420261
Katalogové èíslo 512365
Název dokumentu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli
Anglický název Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti 01.12.2021
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 10216-5 Norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek s kruhovým příčným průřezem, vyrobených z austenitických (včetně žáropevných) a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí, které jsou používány pro tlakové a korozivzdorné účely při pokojové teplotě, při nízkých teplotách a zvýšených teplotách.