Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80000-4
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 511728
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
Anglický název Quantities and units - Part 4: Mechanics
Datum vydání 01.01.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN ISO 80000-4 Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro veličiny mechaniky. Podle potřeby jsou rovněž uvedeni převodní činitelé.