Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11348-2
Změna/oprava/svazek A1
Třídicí znak 757734
Katalogové číslo 507752
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi
Anglický název Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 2: Method using liquid-dried bacteria
Datum vydání 1.6.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.7.2019
Věstník vydání (měs/rok) 6/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN ISO 11348-2 ISO 11348 popisuje tři metody stanovení inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio fischeri (NRRL B-11177). Tato část ISO 11348 určuje metodu používající sušené bakterie. Tato metoda je použitelná pro: - odpadní vody; - vodné výluhy a průsakové vody; - sladké vody (povrchové a podzemní vody); - slané a brakické vody; - eluáty sedimentů (ze sladkých, brakických a slaných vod); - pórovou vodu; - jednotlivé látky, zředěné ve vodě..