Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 5455
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 755455
Katalogové číslo 506421
Název dokumentu Výpočet vnitřních vodovodů
Anglický název Calculation of water installations inside buildings
Datum vydání 1.12.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.1.2019
Věstník vydání (měs/rok) 12/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 75 5455 Tato norma platí pro dimenzování potrubí vnitřních vodovodů, která slouží pro přívod studené vody a přívod a cirkulaci teplé vody, podrobnou metodou. Norma platí také pro dimenzování potrubí vodovodních přípojek podle ČSN 75 5411 a pro stanovování maximální hodinové potřeby vody pro malá spotřebiště charakteru obce nebo její části. Podle této normy se stanovuje také průtok vodoměry na vnitřních vodovodech a vodovodních přípojkách. POZNÁMKA 1: Pro spotřebiště, která mají méně, než 2 000 obyvatel, nelze výpočtem podle průměrné a maximální denní potřeby vody stanovit správnou hodnotu maximální hodinové potřeby vody. Maximální hodinovou potřebou vody je u těchto spotřebišť výpočtový průtok stanovený podle 5.1. POZNÁMKA 2: Zjednodušené dimenzování potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-3 je možné pouze v budovách uvedených v národní předmluvě k ČSN EN 806-3:2006. Norma neplatí pro dimenzování nízkotlakých a beztlakových vnitřních stájových vodovodů, které se dimenzují podle ČSN 75 5490.