Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 61730-1
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 364650
Katalogové číslo 505684
Název dokumentu Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci
Anglický název Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction
Datum vydání 1.9.2018
Datum ukončení platnosti 27.4.2021
Datum účinnosti 1.10.2018
Věstník vydání (měs/rok) 9/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 61730-1 Tato část EN 61730 popisuje základní požadavky na konstrukci fotovoltaických modulů, aby pracovaly po dobu své očekávané životnosti bezpečně, jak po stránce elektrické, tak mechanické. Jsou uvedena specifická témata k posouzení prevence úrazu elektrickým proudem, nebezpečí požáru a zranění osob vlivem mechanických pnutí a stresů prostředí. Tato část EN 61730 se týká zvláštních požadavků na konstrukci. EN 61730-2 uvádí požadavky na zkoušení. Tato norma se snaží definovat základní požadavky pro různé aplikační třídy PV modulů, ale nelze se domnívat, že zahrne všechny národní nebo regionální stavební předpisy. Nezahrnuje specifické požadavky pro námořní a vozidlové aplikace. Tato norma neplatí pro moduly se zabudovanými AC střídači (AC moduly). Uspořádána je tak, že její zkušební sekvence lze koordinovat se zkušebními sekvencemi IEC 61215 nebo IEC 61646, takže lze použít jedné soupravy vzorků k vyhodnocení jak bezpečnosti, tak funkce konstrukce fotovoltaických modulů. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout základní návod pro certifikaci základní konstrukce fotovoltaických modulů předložených ke schvalování bezpečnosti, zkoušením podle EN 61730-2. Tyto požadavky mají minimalizovat nesprávné použití a zneužití modulů nebo průraz vnitřních součástek, což může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. Norma definuje základní bezpečnostní požadavky na konstrukci a další zkoušky, které jsou funkcí konečného použití aplikací modulu. Požadavky na součástky mají prokázat funkci součástky odpovídající aplikaci v konstrukci modulu a v prostředí.