Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14120
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 833302
Katalogové èíslo 503046
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
Anglický název Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
Datum vydání 01.08.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN ISO 14120 Tato mezinárodní norma specifikuje obecné požadavky pro návrh, konstrukci a výběr ochranných krytů určených k ochraně osob před mechanickými nebezpečími. Tato mezinárodní norma indikuje další nebezpečí, která mohou mít vliv na návrh a konstrukci ochranných krytů. Tato mezinárodní norma je zaměřena na ochranné kryty pro strojní zařízení, která budou vyrobena po jejím vydání. Požadavky jsou použitelné, pokud jsou použity pevné a pohyblivé ochranné kryty. Tato mezinárodní norma nepokrývá blokovací zařízení. Ty jsou zahrnuty v ISO 14119. Tato mezinárodní norma neposkytuje požadavky pro speciální systémy vztahující se zvláště na mobilitu jako je ROPS (konstrukce chránící při převrácení), FOPS (ochranná konstrukce chránící proti padajícím objektům) a TOPS (ochranná konstrukce nad stojem) nebo schopnost strojního zařízení určeného k zvedání břemen.