Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12566-6
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 756404
Katalogové číslo 501407
Název dokumentu Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
Anglický název Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent
Datum vydání 1.3.2017
Datum ukončení platnosti 1.10.2017
Datum účinnosti 1.4.2017
Věstník vydání (měs/rok) 3/17
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 12566-6 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební postupy, hodnocení shody a označování pro prefabrikované čistírny odpadních vod (dále jen "čistírny"), používané jako druhý stupeň čištění pro dočištění odpadních vod ze septiků, podle EN 12566-1 nebo EN 12566-4 v malých čistírnách odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. POZNÁMKA: Zdrojem ekvivalentních odpadních vod mohou být i stávající septiky. Tato norma platí pro prefabrikované čistírny odpadních vod, u kterých jsou všechny jejich díly dodávány jedním výrobcem jako celek nebo na místě instalace smontovány. Tyto prefabrikované čistírny odpadních vod se skládají z jedné nebo více nádrží, vyrobených z betonu, oceli, neměkčeného polyvinylchloridu (PVC U), polyetylénu (PE), sklolaminátu (GRP-UP), polypropylénu (PP), polycyklopentadienu (PDCPD) nebo kontejneru, vyrobeného z poddajných desek (PEHD, PP, PVC, EPDM). Ostatní výrobcem uvedené součásti jako trubky, čerpadla a filtrační materiály budou považovány za součást zařízení. Tato norma uvádí výkonnostní parametry a stanovuje způsoby jejich zkoušení, potřebné pro ověření vhodnosti instalace prefabrikovaných čistíren odpadních vod, používaných jako druhý stupeň čištění, na místo exploatace. Tato norma platí pro čistírny odpadních vod, používané jako druhý stupeň čištění, dodávané jako celek a/nebo na místě instalace smontované, které se osazují na úroveň terénu (vně budovy) nebo jsou uloženy do země, aniž by musely odolávat jakémukoliv zatížení, způsobeném pojezdem automobilů. Tato norma neplatí pro: - netěsné čistírny druhého stupně čištění, u nichž dochází k přímé infiltraci podzemí; - soupravy zařízení pro zvýšení účinnosti čištění odpadních vod.