Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12566-3+A2
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 756404
Katalogové číslo 501405
Název dokumentu Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Anglický název Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
Datum vydání 1.3.2017
Datum ukončení platnosti 1.10.2017
Datum účinnosti 1.4.2017
Věstník vydání (měs/rok) 3/17
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 12566-3+A2 Tato evropská norma stanoví požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované domovní čistírny (včetně čistíren pro ubytovací a/nebo stravovací zařízení a čistíren pro komerční provozovny) používané pro skupiny do 50 obyvatel. Malé čistírny odpadních vod podle této normy (dále jen čistírny) se používají pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod. Tato norma platí pro čistírny s nádržemi vyrobenými z betonu, oceli, neměkčeného polyvinylchloridu (PVC U), polyeténu (PE), polypropénu (PP) a sklolaminátu (GRP-UP), polycyklopentadiénu (PDCPD) a kontejnerů vyrobených z poddajných desek (PEHD, PP, PVC, EPDM). Zkušební metody uvedené v tomto dokumentu stanovují způsob provedení čistírny, nutný k ověření její vhodnosti k danému účelu použití. Tato norma platí pro malé čistírny, které se zabudovávají pod úroveň terénu, kde nejsou vystaveny žádnému zatížení dopravou. Tato norma platí pro čistírny, u kterých všechny prefabrikované dílce byly předem vyrobeny nebo smontovány na místě jedním výrobcem a které jsou zkoušeny jako celek. POZNÁMKA 1: V některých zemích jsou za účelem splnění národních předpisů zařazovány za tyto čistírny další stupně čištění odpadních vod.