Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10216-2
Zmìna/oprava/svazek Opr.2
Tøídicí znak 420261
Katalogové èíslo 500469
Název dokumentu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
Anglický název Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
Datum vydání 01.08.2016
Datum ukonèení platnosti 01.08.2020
Datum úèinnosti 01.09.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 10216-2 Tato evropská norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek kruhového průřezu vyrobených z legovaných a nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi za zvýšených teplot. Tato část normy EN 10216 může být také uplatněna pro trubky, které nemají kruhový průřez, přičemž na nezbytných změnách je třeba se dohodnout v době objednávky.