Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 4301
Změna/oprava/svazek a
Třídicí znak 734301
Katalogové číslo 36378
Název dokumentu Obytné budovy
Anglický název Dwelling buildings
Datum vydání 1.9.1991
Datum ukončení platnosti 1.7.2004
Datum účinnosti 1.11.1991
Věstník vydání (měs/rok) 9/91
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 4301 Norma platí pro navrhování nových obytných budov podle čl. 9, obytných částí nových budov jiného účelu a nástaveb a přístaveb, jimiž vznikají byty a obytné části budov. Pro stavební úpravy stávajících budov, jimiž vznikají byty a obytné části budov (zpravidla přestavby, vestavby, modernizace), se norma použije přiměřeně. Pro navrhování domů s bydlením kolektivního charakteru, které neobsahují byty, se použití normy doporučuje. Ve velmi rozsáhlé technické normě (cca 103 článků a 33 stran) jsou zejména normalizovány všeobecné požadavky, požadavky na umísťování obytných budov do území, stavebnětechnické a funkční požadavky, požadavky na technická zařízení, na výpočet ploch i obestavěného prostoru apod. Dosti podrobně jsou normalizovány požadavky na oslunění (čl. 13 až 18 a příl. č. 1), na osvětlení (čl. 83 a 84), na hluk a vibrace (čl. 85, především odkazem na ČSN 73 0531, resp. na vyhl. č. 13/1977 Sb, a č. 14/1877 Zb.), na vytápění a větrání (čl. 82 a 86 až 96). I u osvětlení a tepelné pohody jsou normalizované požadavky většinou řešeny je odkazy na jiné technické normy. ČSN 73 4301 byla schválena 19.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 73 4301 z 21.3.1968. "Změnou a)-9/1991" se s účinností od 1.11.1991 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy, včetně úpravy úvodního ustanovení. Kromě nevelkých úprav několika článků se totiž mění ustanovení o oslunění a doplňuje třístránková příloha 3, která se oslunění týká. Konečně se nově formuluje seznam souvisících norem v Dodatku.