Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 13 0101
Změna/oprava/svazek a
Třídicí znak 130101
Katalogové číslo 35243
Název dokumentu Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování
Anglický název Safety technique. Steam and hot water piping. General requirements concerning design
Datum vydání 1.6.1988
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.1988
Věstník vydání (měs/rok) 6/88
Věstník zrušení
Způsob vydání ve věstníku
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 13 0101 Touto normou se zavádí ST SEV 2075-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na potrubí dopravující vodní páru s pracovním přetlakem větším než 0,07 MPa nebo horkou vodu s teplotou větší než 115 °C, včetně redukčních zařízení, redukčně chladicích zařízení a kolektorů a stanoví všeobecné požadavky na projektování, požadavky na uspořádání potrubní trasy, na výrobu, montáž a provoz. Všechna ustanovení mají zajišťovat bezpečnost provozu tohoto potrubí. Navazuje (úzce souvisí) s ČSN 13 0100 a ČSN 13 0102. ČSN 13 0101 byla schválena 25.4.1983 a nabyla účinnosti od 1.1.1984. "Změnou a)-6/1988" se s účinností od 1.8.1988 provádějí v normě drobné úpravy podle revize ST SEV 2075-80, schválené na 62. zasedání SKSN RVHP v r.1987.