Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 06 1010
Změna/oprava/svazek a
Třídicí znak 061010
Katalogové číslo 35151
Název dokumentu Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
Anglický název Storage water heaters with water and steam heating and combined with electric heating. Technical requirements. Testing
Datum vydání 1.3.1986
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti
Věstník vydání (měs/rok) 3/86
Věstník zrušení
Způsob vydání ve věstníku
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 06 1010 Norma stanoví technické požadavky a zkoušení samostatných zásobníkových ohřívačů (ohříváků) určených pro ústřední ohřev pitné a užitkové vody, připojených k vnitřnímu vodovodu u nichž se jako teplonosná látka používá voda, vodní roztok nemrznoucí kapaliny) s nejvyšší pracovní teplotou 200 °C nebo vodní pára s největším pracovním přetlakem 1,6 MPa; vztahuje se rovněž na ohřívače s kombinovaným ohřevem. Poměrně stručná norma je zaměřena na zcela základní technické požadavky, mezi nimiž je řada bezpečnostních (většinou jen formou odkazů na jiné normy). Čl. 26 stanovuje, že materiály a součásti, které přicházejí do styku s vodou, musí odpovídat hygienickým předpisům, uvedeným v Dodatku. (Tam je ale uveden jen předpis pro stacionární stroje, zřejmě proto, že obsahuje výčet kovů, resp. slitin s max. obsahem těžkých kovů, povolených pro potravinářské stroje.) ČSN 06 1010 byla schválena 26.11.1984 a nabyla účinnosti od 1.10.1985. "Změnou a)-3/1986" se s účinností od 1.4.1986 doplňuje úvodní ustanovení pro výrobky, schválené podle zák. č. 30/1968 Sb.