Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1460
Zmìna/oprava/svazek a
Tøídicí znak 441460
Katalogové èíslo 13908
Název dokumentu Tuhá paliva. Lignity
Anglický název Solid fuels. Lignite
Datum vydání 01.11.1982
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/82
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace