Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12058 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721871
Katalogové èíslo 99910
Název dokumentu Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky
Anglický název Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements
Datum vydání 01.06.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 120582015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97885ČSN EN 12058 ed. 2 2015
73240ČSN EN 12058 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12058 ed. 2 Tato norma určuje požadavky pro ploché desky z přírodního kamene, používané jako dlažební prvky pro podlahy a schody, včetně lemování, pro vnitřní použití (včetně uzavřených prostor pro veřejnou dopravu) a/nebo vnější použití. Tato evropská norma nezahrnuje kamenivo, materiály z umělého kamene a montáž