Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13407 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 724871
Katalogové èíslo 99676
Název dokumentu Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody
Anglický název Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods
Datum vydání 01.06.2016
Datum ukonèení platnosti 31.07.2020
Datum úèinnosti 01.07.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134072015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506782ČSN EN 13407 ed. 2 2016Z101.04.2020
509797ČSN EN 13407 ed. 2 2016Z231.07.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98797ČSN EN 13407 ed. 2 2016
78533ČSN EN 13407 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506669ČSN EN 13407+A1 2019
509623ČSN EN 13407+A1 2020
Anotace

ČSN EN 13407 ed. 2 Tato norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební metody pro nástěnné pisoárové mísy používané pro účely osobní hygieny, vyrobené ze zdravotnické keramiky nebo korozivzdorné oceli. Norma neplatí pro pisoárové stěny a pisoárová stání, ani pro nesplachované pisoáry.