Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14680 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668694
Katalogové èíslo 99520
Název dokumentu Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace
Anglický název Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems - Specifications
Datum vydání 01.03.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.180 - Lepidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 146802015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78538ČSN EN 14680 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14680 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro lepidla používaná ke spojování součástí potrubních systémů z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), akry-lonitril-butadien-styrenu (ABS) a směsí styrenových kopolymerů (PVC+SAN) pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů (např. pro kanalizace a odpady), bez ohledu na oblast použití. Uvádí doporučení pro hodnocení shody lepidla s touto EN.