Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 898-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021005
Katalogové èíslo 94602
Název dokumentu Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
Anglický název Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread
Datum vydání 01.05.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.10 - Šrouby, závrtné šrouby, svorníky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 898-12013
ISO 898-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93835ČSN EN ISO 898-1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 898-1 Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti šroubů vyrobených z uhlíkové a legované oceli, pokud jsou zkoušeny při teplotě okolí od 10 °C do 35 °C. Spojovací součásti (všeobecně používaný termín pro šrouby s hladkou částí dříku, šrouby se závitem k hlavě a závrtné šrouby) a shodně používaný při hodnocení požadavků uvedených v této části ISO 898 při určeném rozsahu teploty okolí. Specifikované mechanické a fyzikální vlastnosti nemohou být dodrženy při vyšších a/nebo nižších teplotách (viz přílohu B).