Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 927-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 672010
Katalogové èíslo 93667
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba
Anglický název Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 1: Classification and selection
Datum vydání 01.09.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 71.100.50 - Chemikálie na ochranu dřeva
87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 927-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51883ČSN EN 927-1 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 927-1 Norma specifikuje systém klasifikace nátěrových systémů a nátěrových hmot určených k povrchové úpravě dřeva pro venkovní použití, a to vymezením kategorií konečného použití, vzhledu a podmínek expozice. Normu lze použít pro všechny nátěrové hmoty a nátěrové systémy určené k dekoraci a ochraně povrchů dřeva pro venkovní použití včetně těch, které obsahují biologické prostředky na ochranu nátěrů a pro zachování původních vlastností povrchu (konzervační nátěry). Nátěrové hmoty mohou obsahovat biologicky aktivní složky určené k jejich ochraně v tekutém stavu, např. během skladování (v plechovkách), nebo k ochraně rozhraní mezi nátěrem a dřevem (např. na ochranu proti zamodrání). Norma obecně není použitelná pro konzervační prostředky na dřevo. Tyto prostředky však mohou být součástí nátěrových systémů spadajících do rozsahu platnosti této normy. Návod týkající se kritérií výběru a postupu výběru uživatelem je pro informaci uveden v příloze A.