Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 505
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747712
Katalogové èíslo 93508
Název dokumentu Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu
Anglický název Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of steel sheet
Datum vydání 01.09.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 5052013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60216ČSN EN 505 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 505 Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro krytiny šikmých střech, které jsou zhotoveny z ocelového plechu, a které jsou nebo nejsou opatřeny dodatečným organickým povlakem. Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití. Výrobky mohou být prefabrikované nebo částečně tvarované stejně jako pásy, svitky a plechy pro zpracování na staveništi (například krytina se stojatou drážkou). Norma platí pro všechny skládané celoplošně podepřené krytiny vyrobené z ocelových plechů. Norma neobsahuje ustanovení týkající se způsobu upevňování, podepření, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.