Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13984
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727613
Katalogové èíslo 93419
Název dokumentu Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky
Anglický název Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers - Definitions and characteristics
Datum vydání 01.08.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 139842013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73013ČSN EN 13984 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13984 Tato evropská norma specifikuje charakteristiky nevyztužených a vyztužených plastových nebo pryžových pásů a fólií, které se ve stavebnictví používají jako parozábrany. Norma specifikuje požadavky, zkušební metody a hodnocení shody výrobků s požadavky této normy.