Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12428
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747025
Katalogové èíslo 93355
Název dokumentu Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet
Anglický název Industrial, commercial and garage doors - Thermal transmittance - Requirements for the calculation
Datum vydání 01.08.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124282013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62127ČSN EN 12428 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12428 Tato norma stanovuje metodu výpočtu součinitele prostupu tepla pro vrata v uzavřené poloze. Vrata jsou určena pro osazení do míst s pohybem osob, jejichž hlavním účelem použití je bezpečný přístup zboží, vozidel a osob, v průmyslových, komerčních nebo obytných objektech. Vrata mohou být ovládána ručně nebo motoricky. Tato norma se vztahuje na všechna vrata dodaná v souladu s EN 13241-1+A1.