Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 717-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730531
Katalogové èíslo 93353
Název dokumentu Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Anglický název Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 717-12013
ISO 717-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52120ČSN EN ISO 717-1 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512095ČSN EN ISO 717-1 2021
Anotace

ČSN EN ISO 717-1 Tato část ISO 717 a) definuje jednočíselné veličiny vzduchové neprůzvučnosti v budovách a pro stavební konstrukce, jako jsou stěny, příčky, stropy, podlahy, dveře a okna; b) bere v úvahu odlišná spektra hladin akustického tlaku různých zdrojů hluku, jako jsou zdroje vnitřního hluku v budovách a doprava vně budovy; a c) poskytuje pravidla pro určení těchto veličin z výsledků měření v třetinooktávových nebo oktávových pásmech podle ISO 10140-2, ISO 140-4 a ISO 140-5. Jednočíselné veličiny podle této části ISO 717 jsou určeny k hodnocení vzduchové neprůzvučnosti a pro jednodušší vyjádření akustických požadavků ve stavebních předpisech. Doplňující jednočíselné veličiny vyhodnocené v krocích po 0,1 dB jsou určeny pro vyjádření nejistot (s výjimkou faktorů přizpůsobení spektru).