Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 840-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269381
Katalogové èíslo 93189
Název dokumentu Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení
Anglický název Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design
Datum vydání 01.07.2013
Datum ukonèení platnosti 01.11.2020
Datum úèinnosti 01.08.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.030.40 - Objekty a zařízení pro likvidaci a nakládání s odpadem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 840-42012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71090ČSN EN 840-4 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510548ČSN EN 840-4 2020
Anotace

ČSN EN 840-4 Tato evropská norma stanovuje rozměry a požadavky na provedení pojízdných kontejnerů na odpad a recyklaci se čtyřmi koly, s plochým víkem (plochými víky) a objemem do 1700 l, pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou.