Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1341 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721861
Katalogové èíslo 93142
Název dokumentu Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Datum vydání 01.06.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13412012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66183ČSN EN 1341 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1341 ed. 2 Norma stanovuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro všechny desky z přírodního kamene používané pro venkovní dlažby a kryty pozemních komunikací. Použití pro venkovní dlažby zahrnuje všechny kryty typické pro silniční stavby, jako jsou pěší a dopravní zóny, náměstí a podobně, umístěné ve vnějším prostředí, které jsou vystavené zvětrávacím faktorům, jako jsou změny teploty, déšť, led, vítr atd. Norma dále stanovuje hodnocení shody a značení desek z přírodního kamene a zahrnuje též charakteristiky, které jsou důležité pro obchod. Norma nezahrnuje desky z přírodního kamene pro podlahy a schodiště v budovách. V těchto případech platí EN 12058.