Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4254-7
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 470601
Katalogové číslo 90648
Název dokumentu Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny
Anglický název Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine harvesters, forage harvesters and cotton harvesters
Datum vydání 1.5.2012
Datum ukončení platnosti 1.8.2018
Datum účinnosti 1.6.2012
Věstník vydání (měs/rok) 5/12
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.060.50 - Sklízecí stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 4254-72009
EN ISO 4254-7/AC2010
ISO 4254-72008
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
85820ČSN EN ISO 4254-7 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
505261ČSN EN ISO 4254-7 2018
Anotace

ČSN EN ISO 4254-7 Tato část ISO 4254, určená pro použití společně s ISO 4254-1 stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování týkající se návrhu a provedení sklízecích mlátiček, sklízecích řezaček a sklízečů bavlny. Popisuje metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících ze zamýšleného používání těchto strojů jednou osobou (obsluhou) při normálním provozu a údržbě. Kromě toho stanovuje typ informací o bezpečných způsobech práce, které mají být poskytnuty výrobcem. Pokud se ustanovení této části ISO 4254 liší od těch, které stanovuje ISO 4254-1, mají ustanovení této části ISO 4254 přednost před ustanoveními ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení této části ISO 4254. Tato část ISO 4254 společně s ISO 4254-1 řeší všechna významná nebezpečí (uvedená v tabulce 1), nebezpečné situace a události týkající se sklízecích mlátiček, sklízecích řezaček a sklízečů bavlny, pokud jsou používány podle svého určení a za podmínek předvídaných výrobcem (viz kapitola 4). Neplatí pro nebezpečí plynoucí z přítomnosti osob jiných než je obsluha, čistících zásobník na zrno a nebezpečí týkajících se vibrací a pohyblivých částí přenosu energie, kromě pevnostních požadavků na ochranné kryty a bariéry. S ohledem na brzdění a řízení platí pouze pro ergonomické aspekty (např. umístění brzdového pedálu a volantu); nepokrývá žádné další aspekty na brzdění a řízení. V případě přívěsných žacích strojů platí pouze pro nebezpečí týkající se pracovního procesu. POZNÁMKA: Specifické požadavky týkající se předpisů pro provoz na silnici se v této části ISO 4254 neberou do úvahy. Tato část ISO 4254 neplatí pro stroje vyrobené před datem jejího vydání.