Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P 74 2871
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 742871
Katalogové èíslo 90429
Název dokumentu Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení
Anglický název Post-tensioning systems - General requirements and tests
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19067ČSN P 74 2871 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P 74 2871 Tato norma se vztahuje na systémy dodatečného předpínání konstrukcí nebo jejich částí, navržených podle ČSN EN 1990, Eurokódu 2, Eurokódu 3, Eurokódu 4, Eurokódu 5 a Eurokódu 6. Na jiné systémy předpínání (např. horninové kotvy) se vztahuje jen v rozsahu stanoveném smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Tato norma obsahuje požadavky na systémy dodatečného předpínání a způsob jejich zkoušení.