Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 50065-1 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 333435
Katalogové číslo 89800
Název dokumentu Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení
Anglický název Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances
Datum vydání 1.12.2011
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.1.2012
Věstník vydání (měs/rok) 12/11
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.30 - Přepojovací a signalizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 50065-12011
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
64086ČSN EN 50065-1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50065-1 ed. 2 Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz pro přenos informací v nízkonapěťových elektrických systémech, buď ve veřejné distribuční soustavě, nebo v instalacích v objektech odběratelů. Stanovuje kmitočtová pásma přidělená různým aplikacím, meze koncového výstupního napětí v provozním pásmu a meze rušení šířeného vedením a vyzařovaného rušení. Uvádí rovněž metody měření. Nestanovuje metody modulace, metody kódování, ani funkční vlastnosti (vyjma těch, které jsou určeny pro zabránění vzájemnému rušení). Nejsou zahrnuty požadavky a zkoušky týkající se vlivů prostředí. POZNÁMKA 1 - Soulad s touto normou neznamená souhlas se zřízením komunikace s místy mimo odběratelskou instalaci nebo s jinými odběrateli prostřednictvím veřejné distribuční soustavy, pokud by to nebylo povoleno jinak. Předmětem normy je omezit vzájemné ovlivňování mezi přenosovými zařízeními v elektrických instalacích a mezi těmito zařízeními a jinými zařízeními. Kromě toho je tato norma určena k omezení rušení způsobeného zařízeními pro přenos signálu do citlivých elektronických zařízení. Úplné zamezení tomuto rušení však nelze zajistit. POZNÁMKA 2 - Konstruktéři mají při stanovení odolnosti pro elektrická zařízení vzít v úvahu signalizační systémy v souladu s touto normou.