Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 655
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 917856
Katalogové èíslo 89420
Název dokumentu Pružné podlahové krytiny - Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou - Specifikace
Anglický název Resilient floor coverings - Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer - Specification
Datum vydání 01.11.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.150 - Netextilní podlahové krytiny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6552011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51954ČSN EN 655 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 655 Tato evropská norma specifikuje charakteristiky podlahových krytin z aglomerované korkové směsi s nášlapnou vrstvou na bázi polyvinylchloridu a jeho modifikací. K podpoře informovanosti spotřebitelů při výběru podlahové krytiny, obsahuje norma klasifikační systém (viz EN 685), založený na intenzitě používání, který uvádí prostředí, pro které by byly tyto podlahové krytiny vhodné. To také určuje požadavky na značení.