Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15037-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723414
Katalogové èíslo 89120
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky
Anglický název Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 2: Concrete blocks
Datum vydání 01.10.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15037-2+A12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84867ČSN EN 15037-2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15037-2+A1 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na stropní vložky vyrobené z betonu z hutného nebo z pórovitého kameniva, které se používají spolu s betonovými trámy splňujícími EN 15037-1 pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek. Použitá sestava může nebo nemusí být doplněna monolitickým betonem.