Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 998-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722401
Katalogové èíslo 87618
Název dokumentu Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
Anglický název Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar
Datum vydání 01.03.2011
Datum ukonèení platnosti 31.08.2018
Datum úèinnosti 01.04.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 998-12010
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502385ČSN EN 998-1 ed. 2 2011Z131.08.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68525ČSN EN 998-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502380ČSN EN 998-2 ed. 3 2017
502379ČSN EN 998-1 ed. 3 2017
Anotace

ČSN EN 998-1 Tuto normu lze použít pro průmyslově vyráběné malty pro vnitřní a vnější omítky s anorganickými pojivy pro vnitřní a vnější omítání stěn, stropů, pilířů a příček. Norma obsahuje definice a jakostní požadavky na konečné výrobky. Netýká se malt, u nichž je hlavním aktivním pojivem pojivo ze síranu vápenatého. Pojivo ze síranu vápenatého může být použito jako doplňkové pojivo společně se vzdušným vápnem. Pokud je vzdušné vápno základním aktivním pojivem, pak se malty pro vnitřní / vnější omítky týká tato norma. Pokud je základním aktivním pojivem pojivo ze síranu vápenatého, pak se na maltu vztahuje EN 13279. Třídění provádí výrobce malty. Speciální malty odolné na požár a zvukově-izolační malty, malty pro opravy konstrukcí, úpravu povrchu staveb, jako jsou materiály pro vyrovnávání, natírání, ochranné vrstvy, organické omítky nanášené v tenkých vrstvách a prefabrikované stavební díly (např. sádrokartonové desky), nejsou předmětem této normy. Tato norma se týká malt pro vnitřní / vnější omítky uvedených v kapitole 3 s výjimkou staveništních malt pro vnitřní / vnější omítky. Nicméně však může být tato norma nebo její část použita pro staveništní malty spolu s prováděcími pokyny a národními specifikacemi.