Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14121
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421438
Katalogové èíslo 85025
Název dokumentu Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice
Anglický název Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate for electrotechnical applications
Datum vydání 01.01.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.150.10 - Výrobky z hliníku
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141212009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68535ČSN EN 14121 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14121 Tato evropská norma stanovuje technické dodací předpisy, mechanické vlastnosti a konduktivitu tvářených plechů, pásů a desek z hliníku a slitin hliníku pro použití v elektrotechnice, takových jako jsou přípojnice a jiné vodiče, tj. výrobky vyžadující určitou minimální konduktivitu. Platí pro výrobky s tloušťkami nad 0,20 mm do a včetně 150 mm.