Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 969
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 132075
Katalogové èíslo 84411
Název dokumentu Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení
Anglický název Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines - Requiremets and test methods
Datum vydání 01.03.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 9692009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21073ČSN EN 969 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 969 Tato evropská norma stanoví požadavky a příslušné metody zkoušek použitelné na trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a na jejich spoje pro zařízení, používaná pro konstrukci vnějších potrubních systémů na dopravu vzduchu nebo hořlavých plynů (např. zemní plyn nebo svítiplyn) při tlaku do 16 bar jak nadzemních, tak i podzemních.