Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 777-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060216
Katalogové èíslo 84410
Název dokumentu Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost
Anglický název Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 4: System H - Safety
Datum vydání 01.11.2009
Datum ukonèení platnosti 01.05.2020
Datum úèinnosti 01.12.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
97.100.20 - Plynová otopná tělesa
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 777-42009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57500ČSN EN 777-4 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509191ČSN EN 17175 2020
Anotace

ČSN EN 777-4 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukční provedení, bezpečnost, třídění a značení závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro všeobecné použití vyjma domácností, sestávajících ze dvou nebo více hořákových jednotek, přičemž každý hořák je řízen automatikou hořáku a ovládán samostatným ventilátorem a samostatným hrdlem pro odvádění spalin - sestava H. Tato norma platí pro sestavy provedení B52 určené k použití v jiných než obytných prostorech, u nichž je přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin prováděno mechanickými prostředky. Tato norma platí pouze pro ty systémy, které jsou vybaveny hořáky s úplným předmísením směsi paliva a vzduchu. Norma platí pro sestavy, které jsou určeny ke zkoušení typu. Norma zahrnuje také požadavky týkající se hodnocení shody, včetně řízení výroby u výrobce, avšak tyto požadavky platí pouze pro potrubí POCED a jejich příslušná ochranná ústí.