Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1401-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643172
Katalogové èíslo 84309
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Anglický název Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Datum vydání 01.10.2009
Datum ukonèení platnosti 01.02.2020
Datum úèinnosti 01.11.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1401-12009
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86326ČSN EN 1401-1 2009Opr.101.02.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55087ČSN EN 1401-1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509393ČSN EN 1401-1 2020
Anotace

ČSN EN 1401-1 Tato část evropské normy specifikuje požadavky a metody zkoušení pro plnostěnné trubky, tvarovky a potrubní systémy z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené mimo stavební konstrukce (kód "U"), a pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě pro obě použití tj. uložené v zemi uvnitř stavebních konstrukcí (kód "D") a uložené mimo stavební konstrukce. Dle použití se značí výrobky kódy "U" a "UD". Je určena pro hrdlované a nehrdlované trubky a tvarovky z PVC-U. Uvádí rozsah jmenovitých rozměrů, rozměrových řad trubek a poskytuje doporučení týkající se barev, uvádí také zkušební parametry a zkušební metody.