Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-2-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 81862
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2- 4: Requirements for passive infrared and microwave detectors
Datum vydání 01.12.2008
Datum ukonèení platnosti 30.06.2023
Datum úèinnosti 01.01.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-2-42008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95925ČSN EN 50131-2-4 2008Z130.06.2023
511945ČSN EN 50131-2-4 2008Z230.06.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74490ČSN CLC/TS 50131-2-4 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511943ČSN EN 50131-2-4 ed. 2 2021
Anotace

ČSN EN 50131-2-4 Tato evropská norma uvádí požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory (dále jako detektor) používané jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru je detekování širokého spektra infračerveného záření emitovaného narušitelem při současné detekci pohybujícího se narušitele mikrovlnným odrazem s analýzou odražených signálů. Aby mohl být detektor využit v poplachovém zabezpečovacím detekčním systému, musí poskytnout patřičný rozsah signálů nebo zpráv. Počty a rozsahy těchto signálů a zpráv jsou více rozvedeny u systémů vyšších stupňů zabezpečení. Tato norma je pouze shrnutím požadavků a zkoušek detektorů. Další typy detektorů jsou uvedeny v normách řady EN 50131-2. Jestliže může kombinovaný detektor provozovat každou technologii zvlášť (jednotlivě), pak tato každá technologie musí splňovat požadavky stupňů zabezpečení příslušných norem dané technologie. Tato evropská norma se týká kombinovaných pasivních infračervených a mikrovlnných detektorů instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (dle EN 50131-1) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV (EN 50130-5). Tato evropská norma neuvádí požadavky na venkovní kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory. Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Tato evropská norma se nevztahuje na systémové propojení.