Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6127-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736127
Katalogové èíslo 80630
Název dokumentu Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton
Anglický název Road Building - Grouted courses - Part 3: Open-graded asphalt concrete filled with a special cement grout
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16378ČSN 73 6127 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6127-3 Norma stanovuje požadavky na výrobu, pokládku a kontrolu konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch prováděných technologií asfaltocementových betonů. Asfaltocementový beton je vrstva vzniklá z asfaltem obaleného kameniva (kostry) s vysokou mezerovitostí po prolití nebo zavibrování výplňové malty. Asfaltocementový beton je velmi odolný proti tvorbě trvalých deformací a proto je vhodný pro pomalou a zastavující dopravu, například pro autobusové zastávky, manipulační plochy, letiště, sklady a průmyslové provozy.