Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8502-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038222
Katalogové èíslo 77986
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis - The Bresle method
Datum vydání 01.03.2007
Datum ukonèení platnosti 01.01.2021
Datum úèinnosti 01.04.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8502-62006
ISO 8502-62006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26666ČSN ISO 8502-6 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511472ČSN EN ISO 8502-6 2020
Anotace

ČSN EN ISO 8502-6 Norma popisuje metodu extrakce rozpustných nečistot z povrchu pro analýzu s použitím pružných cel se samolepícím okrajem, které mohou být připevněny k jakémukoliv povrchu bez ohledu na jeho tvar (rovinný nebo zakřivený) a jeho orientaci (povrchy v jakémkoliv směru včetně podhledů).