Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1992-1-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731201
Katalogové èíslo 76681
Název dokumentu Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Anglický název Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Datum vydání 01.11.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.010.30 - Technická hlediska
91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1992-1-22004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509503ČSN EN 1992-1-2 2006A1
79033ČSN EN 1992-1-2 2006NA ed. A01.06.2015
508276ČSN EN 1992-1-2 2006a101.04.2020
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
83614ČSN EN 1992-1-2 2006Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73171ČSN EN 1992-1-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1992-1-2 Norma pojednává o návrhu betonových konstrukcí pozemních staveb. Popisuje zásady, požadavky a pravidla pro navrhování konstrukcí vystavených účinkům požáru. Norma vychází ze zkoušek konstrukčních prvků v laboratořích a jejich teoretického zobecnění a předkládá tabulkovou, zjednodušenou a zpřesněnou metodu návrhu konstrukce na účinky požáru.