Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 07 8305
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 078305
Katalogové číslo 748
Název dokumentu Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
Anglický název Metal pressure vessels for transport of gasses. Technical rules
Datum vydání 1.12.1977
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.1978
Věstník vydání (měs/rok) 12/77
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.020.20 - Nádoby a nádrže montované na vozidlech
23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny
Subsektor
Deskriptory NIN/NIP,NIO.G,QBV,QSC.V
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
12232ČSN 07 8305 1976b
12233ČSN 07 8305 1976Z7
12234ČSN 07 8305 1976d
12235ČSN 07 8305 1976c
12236ČSN 07 8305 1976a
12237ČSN 07 8305 1976Z6
12238ČSN 07 8305 1976e
58149ČSN 07 8305 1976Z9
26519ČSN 07 8305 1976Z8
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
57915ČSN EN 1964-1 2000
Anotace

ČSN 07 8305 Norma platí pro konstrukci, výrobu, značení a zkoušení kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem vyšším než 0,07 MPa. Nádoby, které jsou rozpracovány v den počátku účinnosti této normy, nemusí této normě vyhovovat, vyhovují-li předpisům, platným v době zahájení jejich výroby. (Za rozpracované se pokládají nádoby, jejichž podklady byly předloženy orgánům státního odborného dozoru.) Rozsáhlá technická norma obsahuje obvyklé všeobecné a materiálové požadavky, požadavky na konstrukci a výstroj a konečně způsoby výpočtu pevnosti, pokyny pro výrobu a provedení a rovněž zkušební metody a předepsanou dokumentaci. V příloze jsou vzory materiálového osvědčení, evidenčních karet (knih), revizní knihy a další. Celá norma má bezpečnostnětechnický charakter. O možném riziku otravy plyny nepojednává. ČSN 07 8305 byla schválena 13.1.1976 a nabyla účinnosti od 1.4.1978. "Změnou a)-11-12/1978" se s účinností od 1.12.1979 provádí v normě drobná úprava několika článků, především v souvislosti s vydáním ČSN 69 0009. "Změnou b)-1/1980" se s účinností od 1.5.1980 provádí drobná úprava čl. 362. "Změnou c)-8/1984" se s účinností od 1.10.1984 provádí drobná úprava čl. 361. "Změnou d)-11/1988" se s účinností od 1.1.1989 provádí v normě drobné úpravy několika článků. "Změnou e)-2/1991" se s účinností od 1.3.1991 mění opět text čl. 361, který se týká životnosti některých ocelových láhví. "Změnou 6)-10/1991" se s účinností od 1.12.1991 mění a doplňuje text čl. 362, který se týká životnosti tlakových láhví na acetylén.