Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12843
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723055
Katalogové èíslo 73515
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy
Anglický název Precast concrete products - Masts and poles
Datum vydání 01.11.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova hodnocení shody,kontrolní plán,mechanická odolnost,podpora pro instalaci antén,podpora pro větrnou turbínu,prefabrikovaný betonový sloup,prefabrikovaný betonový stožár,sloup pro nadzemní vedení,telekomunikační sloup,uzemnění,zkouška ohybem,zkouška typu,značení štítkem,řízení výroby
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 128432004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71713ČSN EN 12843 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12843 Tato evropská harmonizovaná norma uvádí požadavky pro prefabrikované betonové sloupy, obecně také označované jako stožáry, které mohou být vyrobené z jednoho kusu nebo sestavené z jednotlivých prvků, železobetonové a/nebo předpjaté jako konstrukční prvky. Mohou obsahovat dodatečné prvky (např. příčné trámy, plošiny atd.), které mohou být připojeny k sloupovým prvkům. Konstrukce zhotovené z těchto prvků lze použít pro nadzemní elektrická vedení, telekomunikační vedení, nadzemní elektrická vedení pro železnice, tramvaje apod., podpory pro osvětlení, podpory pro instalaci veřejného rozhlasu, antény a telekomunikační sloupy, podpory pro větrné turbíny, a podobné instalace. Tato norma nezahrnuje sloupy světelného signalizačního zařízení určeného pro řízení veřejné dopravy. Norma uvádí zkušební metody a slouží též ke značení výrobků a pro hodnocení shody výrobků s požadavky této normy.