Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1455-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643187
Katalogové èíslo 73106
Název dokumentu Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Anglický název Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ABS,akrylonitrilbutadienstyren,materiál,odpady uvnitř budov,plasty,potrubní systémy,potrubí,specifikace,spoje,trubky,tvarovky,vlastnosti,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1455-11999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58810ČSN EN 1455-1 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1455-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na trubky, tvarovky a plnostěnné potrubní systémy z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) a akrylonitrilstyrenuakrylesteru (ASA) pro odpady (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov (označené "B") a pro odpadní systémy používané jak uvnitř budov, tak uložených v zemi uvnitř stavebních konstrukcí (označené "BD"). Zahrnuje rozsah jmenovitých rozměrů, rozsah sérií trubek a poskytuje doporučení týkající se zbarvení. Rovněž také specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení citované v této normě. Tuto normu je možné použít pro trubky a tvarovky z ABS, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastů a neplastových materiálů určené pro odpadní potrubí pro odvod odpadní vody z domácností (pro nízkou a vysokou teplotu), ventilační nebo odvzdušňovací potrubí a potrubí pro odvod dešťové vody uvnitř budov. Tato norma se používá pro ABS trubky a tvarovky s hladkým koncem, s integrálním hrdlem pro elastomerní těsnicí kroužek, s integrálním lepeným hrdlem a s integrálním víceúčelovým hrdlem pro spoje s elastomerním těsnicím kroužkem a/nebo pro lepené spoje, přičemž tvarovky mohou být vyrobeny vstřikováním nebo zhotoveny z trubek a/nebo ze vstřikovaných dílů.