Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 607
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747704
Katalogové èíslo 72893
Název dokumentu Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení
Anglický název Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Okapový žlab,cizí znovupoužitý materiál,neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U),odpadní trubka (trouba, roura),pevnost v tahu,poměrné protažení při přetržení,přechodová tvarovka,recyklovaný materiál,rázová houževnatost,rázová houževnatost v tahu,spojovací konzola,teplota měknutí podle Vicata,vlastní,výrobní délka,výtok střešního žlabu (žlabové hrdlo),znovupoužitý materiál,žlabová spojka,žlabové čelo,žlabový roh
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6072004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20359ČSN EN 607 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 607 Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro okapové žlaby a tvarovky vyrobené z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) určené pro odvod dešťové vody.