Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1337-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736270
Katalogové èíslo 72475
Název dokumentu Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska
Anglický název Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings
Datum vydání 01.06.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova PTFE,excentricita,kluzná plocha,ložisko,mazivo,napětí,pootočení,reakce,tření
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1337-72004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70744ČSN EN 1337-7 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1337-7 Tato norma je součástí souboru norem ČSN EN 1337. Soubor má 11 částí. Tato část stanoví funkční a návrhové požadavky na cylindrická a kalotová PTFE-ložiska. V příloze A (informativní) doporučuje metodu výpočtu excentricit v těchto ložiskách. Příloha B (informativní) uvádí doporučení pro výpočet redukované dotykové plochy kluzných povrchů. V příloze ZA ( informativní) jsou uvedeny podmínky pro označení CE cylindrických a kalotových ložisek podle Směrnice EU o stavebních výrobcích.