Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1338
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723038
Katalogové èíslo 70208
Název dokumentu Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Concrete paving blocks - Requirements and test methods
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Betonové dlažební bloky,chování při požáru,fyzikální vlastnosti,hodnocení shody,mechanické vlastnosti,odchylky,odolnost proti obrusu,odolnost proti povětrnostním vlivům,odpor proti smyku/skluzu,požadavky,reakce na oheň,technické parametry,tepelná vodivost,trvanlivost,třídy,vizuální hlediska,vzhled,zkušební metody,řízení výroby
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13382003
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
77338ČSN EN 1338 2004Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68126ČSN EN 1338 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1338 Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály, vlastnosti a zkušební metody zkoušení pro cementem pojené betonové dlažební bloky a doplňková příslušenství. Je použitelná pro prefabrikované betonové dlažební bloky a doplňky určené k chůzi, jízdě a krytí střech, jako např. chodníky, okolí budov, stezky pro cyklisty, parkoviště pro auta, cesty, silnice, průmyslové zóny (včetně doků a přístavů), letištní plochy, stanice autobusů a benzínové stanice.