Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10224
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420253
Katalogové èíslo 69047
Název dokumentu Trubky a tvarovky z nelegovaných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací předpisy
Anglický název Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Trubka,doprava kapalin,nelegovaná ocel,pitná voda,technické dodací podmínky,tvarovka
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 102242002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75100ČSN EN 10224 2005A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75486ČSN EN 10224 2005Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67780ČSN EN 10224 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10224 Norma obsahuje požadavky na níže uvedené výrobky, určené pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné: - bezešvé a svařované trubky z nelegovaných ocelí; - úpravu konců trubek pro svařování na tupo; - tvarovky vyrobené z trubek; - tvarovky, vyrobené z plechů nebo pásů. POZNÁMKA: Norma obsahuje informativní přílohy, udávající rozměry trubek pro každý z příslušných výrobních postupů, vztah mezi jmenovitým vnějším průměrem (D) a jmenovitou světlostí (DN), spojení jiné než svařováním na tupo a ochranu proti korozi. Norma platí pro rozsah vnějších průměrů trubek od 26,9 mm do 2 743 mm.